Kjøpsanbefaling, innsidehandler og salgsanbefaling

Børs

I torsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Ekornes mens ABG Sundal Collier får en salgsanbefaling.- Ekornes har brutt opp gjennom taket i en rektangelformasjon og utløst et kjøpssignal. Kjøpssignalet indikerer at en konsolideringsfase er over og at optimismen blant investorene er økende. Kursen tester dessuten tidligere motstand ved 95 kroner og et etablert brutt opp gjennom dette nivået vil utløse et nytt positivt signal. Ved en reaksjon tilbake har aksjen støtte ved 85-88 kroner på mellomlang sikt. Neste motstandsnivå ligger ved tidligere kurstopp rundt 103 kroner. Innsidevurderingen er positiv etter at flere nøkkelpersoner har kjøpt aksjer i år. De siste kjøpene ble rapportert i forrige uke. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- ABG Sundal Collier har det siste året beveget seg innenfor en fallende trendkanal. Fallende trender indikerer at selskapet er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. Kursen tester støttenivået ved tidligere kursbunner rundt 5,10 kroner. Et etablert brudd ned gjennom dette nivået være et negativt signal. Reagerer derimot aksjen opp ligger det motstand ved 5,70 kroner på mellomlang sikt. Aksjen har vist høy omsetning på dager med nedgang og lav omsetning på dager med oppgang. Dette varsler om en økende usikkerhet blant investorene. Aksjen er negativ på innsidehandler. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.

investtech
ekornes
abg sundal collier
børs
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse