Økte tap og svekket topplinje

DNBs topp- og bunnlinje er svakere enn ventet.

Rune Bjerke - Foto: Scanpix

DNBs resultat for andre kvartal 2016 var 4.569 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 512 millioner sammenlinget med andre kvartal 2015.Fjorårets 2.-kvartalstall i parantesResultat før skatt: 5.311 mnok, ventet 6.613 mnok (6.800 mnok)Resultat etter skatt: 4.569 (5.081)Resultat per aksje: 2,74 kroner (3,04 kroner)Netto renteinntekter: 8.544 mnok, ventet 8.777 mnok (8.728 mnok)Samlede inntekter: 13.496 mnok, ventet 13.682 mnok (12.923)Nedskrivning på lån/garantier: 2.321 mnok, ventet 1.602 mnok (667 mnok)Ren kjernekapitaldekning: 15,2 pst., ventet 15,3 pst (13,0 pst)Kilde forventninger: SME Direkt/TDN FinansNedgangen skyldes først og fremst økte nedskrivninger på lån og garantier, men også negative effekter av basisswapper, opplyser DNB i en børsmelding tirsdag.- Vi er fornøyde med dette resultatet, til tross for at både historisk lav rente og en økning i tap påvirker tallene. Norsk økonomi er solid, selv om deler av næringslivet knyttet til oljesektoren fortsatt er i omstilling, sier DNBs konsernsjef Rune Bjerke.Ren kjernekapital er på 15,2 prosent målt etter overgangsreglene, mot 13,0 prosent året DNB er en av de mest solide bankene i verden- DNB er med dette en av de mest solide bankene i verden, opplyses det i pressemeldingen.Renteinntektene falt med 185 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal i 2015. Hovedårsakene til at renteinntektene faller er en reduksjon i lånevolumerjustert for valutakurseffekter og høyere innlånskostnader. Andre inntekter økte med 732 millioner kroner. En positiv effekt av salget av DNBs andel i Visa Europe, som ble annonsert i november i fjor, ble delvis utlignet av den negative effekten av virkelig verdijustering av derivater.Reduserte kostnader og økt digitalisering Driftskostnadene ble redusert med 2,6 prosent eller 142 millioner kroner i forhold til andre kvartal i fjor. - Første halvår var preget av et raskt temposkifte i digitaliseringen av DNB. Vi har stengt 59 fysiske bankkontorer så langt i år og samtidig økt boliglånsvolumet. I tillegg har betalingsappen Vipps rundet utrolige to millioner nedlastinger. Begge deler viser at norske bankkunder er helt i verdenstoppen på å ta i bruk digitale tjenester, sier Bjerke. Vipps lanseres nå som betalingsmiddel i butikker og nettbutikker. I tillegg er Vipps lansert som betalingsmiddel i RuterBillett-appen og tatt i bruk som betalingsmiddel av tusenvis av idrettslag og foreninger.Øker de estimerte nedskrivningene for 2016Nedskrivninger på utlån og garantier endte på 2 321 millioner kroner, en økning på 1 654 millioner sammenlignet med samme periode i 2015. Både individuelle nedskrivninger på utlån og gruppenedskrivninger øker. Dette skyldes en krevende situasjon for mange selskaper knyttet til oljeindustrien.Totale nedskrivninger for 2016-2018 fortsatt under 18 milliarder kroner- Vi holder fortsatt på at totale nedskrivninger for 2016, 2017 og 2018 vil ligge under 18 milliarder kroner. For 2016 har vi tidligere sagt at våre totale nedskrivninger vil være under 6 milliarder kroner. Slik det ser ut nå er det imidlertid sannsynlig at tallet blir over dette nivået fordi en del av tapene knyttet til oljenedturen kommer tidligere enn vi trodde, sier Bjerke.DNB sier videre at de fortsetter å jobbe tett med kundene som er berørt av oljesmellen. - Mange av disse selskapene opererer i et krevende marked, men DNB opplever fortsatt ikke sekundære effekter av betydning i norsk økonomi, heter det i meldingen.Hele kvartalsrapporten Presentasjonen Faktabok


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker