Rystad ser økt oljeetterspørsel i 30 år

Rystad Energy mener økt etterspørsel vil presse opp oljeproduksjonen – og prisene.

I en fersk rapport fra oljeanalyseselskapet Rystad Energy konkluderer analysesjef Per Magnus Nysveen ifølge Dagens Næringsliv med at det er et så stort behov for persontrafikk at veksten av elektriske biler ikke kan hindre at oljeetterspørselen fortsatt øker i de neste 30 årene.Analysesjefen venter at større etterspørsel vil føre til høyere oljeproduksjon i årene fremover. – Nå er det ikke overproduksjon lenger, men det er høye lagertall. Nå må man ha en periode med underproduksjon, for at lagertallene skal komme litt ned. Så vil oljeproduksjonen å øke, og vil etterhvert komme i balanse med etterspørselen, sier Nysveen.


Les også