Skal Norwegian i 130 eller 450 kroner?

Analytikerne er grunnleggende uenige om Norwegian-aksjens fremtid.

Før helgen gikk HSBC ut med en rapport hvor det ble fastslått at Norwegian-aksjen er svært sårbar, melder Business Insider. Alle europeiske flyselskaper er nedgradert til «selg» i kjølvannet av Storbritannias beslutning om å forlate EU. Da Brexit ar et faktum, ble kursmålet kuttet fra 310 til 150 kroner. Nå er det kuttet til 130 kroner.Analytiker Kenneth Sivertsen i SEB mener imidlertid at HSBC overvurderer risikoen, spesielt knyttet til det regulatoriske, melder E24.– Det er klart det er mye usikkerhet i forbindelse med brexit, men de endringene som kommer for flysektoren tror vi blir moderate og for Norwegian blir de håndterbare, sier Sivertsen til nettstedet.SEB har et kursmål på 450 kroner.– Vi mener det er en aksje man skal eie, justert for verdistigningen i Bank Norwegian (20 prosent eierandel) så handles Norwegian-aksjen på tilsvarende nivå som i 2014. Tatt i betrakting det selskapet har oppnådd siden 2014, spesielt langdistanseflyvninger hvor Norwegian har klart å få det operasjonelle til å fungere bedre enn man ventet, anser vi det som attraktiv prising, er budskapet fra SEB.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også