Solstad Offshore og REM Offshore fusjonerer

De to rederiene Solstad Offshore og Rem Offshore slår seg nå sammen. - Et skritt i riktig retning, sier Solstad-sjef Lars Peder Solstad.

Børs

Rem Offshore fusjoneres nå med et heleid datterselskap av Solstad Offshore, opplyses det i en melding. Kjell Inge Røkkes Aker er hovedaksjonær i Solstad Offshore.- Solstad og Aker har lagt frem en industriell løsning for restrukturering av Rem Offshore. Fusjonen er et nødvendig strukturtiltak i dagens marked for offshore servicefartøy (OSV), noe som vil gjøre det mulig for det kombinerte selskapet å oppnå betydelige synergier gjennom mer effektiv drift og lavere kostnadsbase, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen i en kommentar.- Kombinasjonen av Solstad, Rem og Akers industrielle kompetanse, M&A-evner og finansielle styrke, vil gi en sterk plattform gjennom Solstads videre utvikling av OSV-bransjen, påpeker han.Aksjonærene i Rem Offshore vil ifølge meldingen bli betalt med B-aksjer i Solstad Offshore. Disse aksjene har kun én tiendel av stemmevekten til A-aksjene. Hver REM-aksje vil bli tilsvare 0,0696 nye Solstad-aksjer. Dette er basert på kursene i Rem og Solstads foreslåtte rettede emisjoner i juni og juli på henholdsvis 0,87 og 12,50 kroner.Styreleder i Rem, Åge Remøy og hans nærstående selskaper vil imidlertid motta 6.000.000 A-aksjer i Solstad for de første 75 millioner Rem-aksjene tegnet av dem i Rems 150 millioners rettede emisjon. Denne er foreslått gjennomført før fusjonen. Stor usikkerhetIfølge meldingen er det Solstads intensjon at de nye B-aksjene kan være et instrument for ytterligere konsolidering i bransjen.- Bransjen for offshore servicefartøy er inne i en periode med stor usikkerhet, påpeker Solstad-sjef Lars Peder Solstad i en kommentar.- Både Solstad og Rem ser behov for å skape større enheter med finansiell og operasjonell styrke for å ri av nedgangen. Kombinasjonen av Solstad og Rem er et skritt i riktig retning, men det er fortsatt behov for ytterligere konsolidering, sier han.Stemte ned refinansieringI begynnelsen av forrige uke ble det kjent at Rem Offshore ikke fikk refinansiert sitt obligasjonslån for å redusere gjelden på 900 millioner kroner.Kommunikasjonsdirektør i Aker, Atle Kigen, bekreftet da at konsernet har obligasjoner i offshorerederiet og at selskapet var blant dem som stemte nei til restruktureringsforslaget.- Aker har kjøpt seg opp til mer enn en tredel i det ene obligasjonslånet, og det var de som forårsaket at det ikke gled gjennom, uttalte styreleder i Rem, Åge Remøy, til Sunnmørsposten.Det ble allerede da kjent at Aker hadde et alternativt forslag for fremtiden til Rem Offshore. Selskapet foreslo at forslaget til restrukturering videreføres, og at offshorerederiet deretter fusjoneres med Solstad Offshore, som Aker tidligere i sommer kjøpte seg opp i.Endret spillereglene- Aker bruker åpenbart ikke en halv milliard kroner på Solstad uten at det er del av en større plan (...) De vil bruke dette som en plattform til å vokse videre, uttalte sjef for skipsmeglerselskapet Clarksons Platou Offshore , Christian Brugård, til DN tidligere denne uken.Han mente da at det hadde vært samtaler mellom Aker og Rem Offshore, enten direkte eller via Solstad Offshore, som ikke ledet frem. før Aker kjøpte seg opp i Rem-obligasjonslånet, noe som endrer situasjonen totalt til Akers fordel.Les hele meldingen her.

solstad offshore
rem offshore
aker
Nyheter
Børs