Statoil med lønnshopp til sjefene i 2015

Statoils konsernledelsen hadde 86,7 millioner kroner i lønn i 2015.

Summen er en økning på nesten 20 millioner fra året før, skriver Klassekampen.– Det er en ukultur i Statoil. Dette føyer seg inn i rekken av eksempler på at Statoil er et selskap utenfor kontroll og styring, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet til avisen. Han kritiserer også staten som eier, som er med på å innvilge lønningene.Konsernledelsen består av 13 personer. Konsernsjef Eldar Sætre, strategidirektør John Knight og tidligere Nord-Amerika-sjef William Maloney er selskapets tre best betalte. Ifølge Klassekampen hadde de til sammen en årslønn på 45,4 millioner kroner.– Statoils system for lederlønninger er i samsvar med statens retningslinjer. Vi skal ha konkurransedyktige betingelser, men ikke være lønnsledende, i de markeder vi opererer i, svarer informasjonssjef Bård Glad Pedersen i Statoil. Han legger til at selskapet blant annet har innført lønnsfrys for ledere på grunn av resultatene for 2015. (©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker