VLCC-fartøy

Svakere fra Euronav

Euronav nådde ikke opp til analytikernes forventninger.

Euronav melder om en EBITDA på 106,0 millioner dollar i 2. kvartal 2016. Ifølge Reuters var det ventet 119,0 millioner dollar.Kvartalets omsetning beløp seg til 189 millioner dollar i kvartalet, mot ventet 176 millioner.Resultat før skatt falt fra ble 40,1 millioner dollar, mot ventet 62,0 millioner dollar.Euronav har hatt en gjennomsnittlig daglig inntjening på VLCCene i Tankers International-poolen på 47.864 dollar per dag i snitt i kvartalet, mot 55.570 dollar pr dag samme kvartal året før.Hittil i 3. kvartal har Euronav hatt en inntjening på VLCCene i TI-poolen på 31.800 dollar pr dag, og selskapet opplyser at rundt 50 prosent av de tilgjengelige dagene er booket.Selskapets resultat ifølge Reuters ble påvirket av engangskostnader i tilknytning til termineringen av suezmax JVer.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også