- Viktig oppdrag i Sør-Sverige

AF Gruppens datterselskap har signert kontrakt verd tett oppunder 200 millioner svenske kroner.

Morten Grongstad. Foto: Finansavisen.
Børs

AF Gruppens datterselskap i Sør-Sverige, AF Bygg Syd, er blitt utnevnt av VA SYD til totalentreprenør for bygging av ny, mekanisk rensing på Sjölunda avløpsrenseanlegg i Malmö. Dette opplyser AF Gruppen i en børsmelding. Arbeidet starter med prosjektering i august 2016, og anlegget ventes å være ferdigstilt i desember 2018. - Dette er et stort og viktig oppdrag for AF Gruppens virksomhet i Sør-Sverige, sier konsernsjef Morten Grongstad. Prosjektet utføres som en totalentreprise, og verdien forventes å beløpe seg til 195 millioner svenske kroner ekskl. mva.

af gruppen
kontrakt
Nyheter
Børs
Bygg og anlegg