255.000 nye jobber i USA

Den viktige arbeidsmarkedsrapporten fra USA er sluppet.

Amerikansk flagg ved børsen i New York, USA - Foto: Øystein Schmidt
Børs

Antall sysselsatte utenfor jordbrukssektoren i USA steg med 255.000 i juli, mens arbeidsledighetsraten var 4,9 prosent.Det var på forhånd ventet 180.000 nonfarm payrolls i juli, ifølge Bloomberg. Ledighetsraten var vent til 4,8 prosent.Sysselsettingsendringen utenfor jordbruket i juni ble revidert fra opprinnelig rapportert oppgang på 287.000 til 292.000, ifølge TDN Finans.Den private sysselsettingen var opp 217.000 i juli, fra reviderte 259.000 i forrige måned.Det var ventet en oppgang i den private sysselsettingen på 170.000 personer i juni, ifølge TDN.Oslo Børs reagerer opp på tallene, og er i skrivende stund opp 0,46 prosent til 611,04. Like før tallene ble sluppet stod børsen i rundt 609,60.

usa
non farm payrolls
arbeidsmarkedsrapport
Nyheter
Makro
Børs