Anbefaler tre aksjer

Tallknuserne i Nordea Markets forteller om tre aksjer som kan stige i verdi.

Børs

- Det var en rolig start på forrige uke, men utover uken førte både fallende oljepris, mindre stimulitiltak enn ventet fra sentralbanken i Japan og svakere enn ventet BNP for 2. kvartal i USA til et negativt press på globale aksjer, skriver Nordea Markets i den siste ukeporteføljen.Globale aksjer endte med relativt flat utvikling, men fredagen bydde likevel på en relativ positiv tone, støttet av gode selskapsresultater fra USA og en stresstest på europeiske banker med positivt resultat.Denne uken byr definitivt på viktige makrodata, slår Nordeas strateger fast og trekker frem arbeidsmarkedsrapporten og ledende indikatorer fra USA, som begge har potensiale til å bevege markedene.Kun tre norske aksjer får innpass i den nordiske porteføljen til Nordea Markets.Kjøpsanbefalingene:•    Aker•    PGS•    Grieg Seafood

nordea markets
børs
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse