Anbefaler tre aksjer

Tallknuserne i Nordea Markets forteller om tre aksjer som kan stige i verdi.

Børs

Kun tre norske aksjer får innpass i den nordiske porteføljen til Nordea Markets, nemlig Aker, Grieg Seafood og PGS.- Det var en liten positiv nyhet fra PGS i forrige uke, nemlig det at en i ledelsen i selskapet kjøpte 50.000 aksjer. Det er et godt signal, men endrer ikke på det faktum at PGS fortsatt vil oppleve daglige utsving inntil det kommer en avklaring rundt selskapets kapitalstruktur, skriver Nordea Markets i den siste ukerapporten.Analytikerne minner om at selskapets egenkapital er veldig liten i forhold til gjelden, og det er en viss sannsynlighet for en kapitalutvidelse.Meglerhuset ser en mulighet for at PGS, under de noe bedre markedsutsiktene, vil klare seg uten en kapitalutvidelse, noe som vil bety et stort potensiale i aksjen. En eventuell mindre kapitalutvidelse, ser de også på som en mulig positiv kurstrigger.Hvis markedsforholdene igjen forverres, er det risiko for en stor og utvannende kapitalutvidelse, noe som vil være negativt.- Samlet sett er risikoen i PGS høy, men det oppveies etter vår vurdering av det store potensialet, slår Nordea Markets fast.

nordea markets
pgs
aker
grieg seafood
børs
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse