- Boligmarkedet gir Norges Bank stadig mer hodebry

Usikkerheten rundt hva som skjer med styringsrenten har økt etter onsdagens knallsterke boligtall fra Eiendom Norge.

sjeføkonom, handelsbanken
Børs

Ferske tall fra Eiendom Norge onsdag bekreftet at boligmarkedet i Norge, særlig rundt Oslo, stadig er brennhett.Prisveksten var sesongjustert på 1,0 prosent for landet som helhet i juli, og årsveksten var på hele 8,8 prosent.I Oslo hadde enkelte bydeler årsvekst over 17 prosent, og i snitt steg prisene med 15,2 prosent fra juli 2015 til juli 2016.Les også: Boligprisene: - Norges Bank ligger an til å bomme grovt - igjenHodebry for Norges BankDen sterke veksten i boligprisene gir økt hodebry for Norges Bank, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i dagens morgenrapport fra Handelsbanken Capital Markets.Sentralbanken har nemlig lagt til grunn en gjennomsnittlig årsvekstrate på 7,3 prosent i 3. kvartal, som skal stige til 7,5 prosent i 4. kvartal, i sine renteprognoser. Juli-tallene lå altså langt over dette.- Dermed ser det ut til at Norges Bank nok en gang har undervurdert boligprisveksten ganske så betydelig, skriver Due-Andresen. Hun understreker imidlertid at det er kredittveksten og ikke veksten i boligprisene som bekymrer sentralbanken, og at estimatene her har vært på linje med virkeligheten.- Så langt har kredittveksten til husholdningene vært på linje med Norges Banks estimat, og tendensen siden i fjor sommer har vært en nedadgående trend i kredittveksten. Sentralbanken ser imidlertid for seg at veksten skal tilta gjennom 2. halvår, og økt gjeld kan bidra til at Norges Bank vil holde styringsrenten høyere enn de ellers ville ha gjort for å sikre den finansielle stabiliteten.  - Nå har imidlertid oljeprisen falt mye tilbake siden junimøtet, og dermed er en av hoveddriverne bak hevingen av rentebanen i juni langt på vei reversert. Men det kommer mange nye tall før septembermøtet, så det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner, skriver Due-Andresen, før hun avslutter:- Uansett ser det ut til at boligmarkedet gir Norges Bank stadig mer hodebry. Les hele morgenrapporten her!

rente
rentebane
boligmarkedet
handelsbanken
kari due-andresen
norges bank
Nyheter
Makro
Børs