Direktør selger i Marine Harvest

En av direktørene i Marine Harvest kvitter seg med aksjer i selskapet.

Børs

Øyvind Oaland, R&D Global Director i Marine Harvest ASA, 15.000 aksjer i selskapet til kurs 130,21 kroner per aksje.Salget innbrakte nærmere to millioner kroner.Ny beholdning er 4.388 aksjer og 51.089 opsjoner.Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest.

marine harvest
Nyheter
Sjømat
Børs