DNB og Nordea slår seg sammen

De to nordiske konkurrentene DNB og Nordea skal nå samarbeide.

Tallinn, Estland. Olavs kirke - Foto - Dinamo
Børs

Nordea og DNB har inngått en avtale om å slå sammen virksomhetene i Estland, Latvia og Litauen for å skape en ledende bank i Baltikum, opplyses det i en melding.- Ved å kombinere kunnskapen om det baltiske markedet, det tette samarbeidet med våre kunder og utviklingen i den digitale bankverdenen, har Nordea opp gjennom årene bygget en solid og vellykket bank i Baltikum og har nå en sterk posisjon som nummer tre i regionen. Nå er tiden inne for å ta det neste steget og bygge for fremtiden. Sammen vil vi ha størrelsen, en sterkere geografisk tilstedeværelse og et bredere produkttilbud som gjør oss godt rustet til å bli hovedbanken for kundene i Baltikum, sier Head of Banking Baltic Countries i Nordea,  Inga Skisaker, i en kommentar.Ifølge meldingen utfyller Nordeas og DNBs virksomheter i Baltikum hverandre godt både geografisk og innen ulike kundesegmenter. Nordea har bygget opp en sterk posisjon i storkundesegmentet, mens DNB har en styrke i SMB-segmentet."Sammen vil bankene også få en større og mer konkurransedyktig posisjon i privatmarkedet. I tillegg får den integrerte banken en bred geografisk tilstedeværelse, med Nordeas sterke estiske og DNBs sterke litauiske posisjon, samt begges store latviske fotavtrykk", heter det i meldingen.- Med mer enn 70 kontorer i Baltikum, har DNB skapt en dynamisk og kundeorientert virksomhet. Størrelse er nøkkelen til suksess i dagens bankmarked, fordi større banker bruker ressursene sine mer effektivt. Den nye banken vil stå enda bedre rustet for å møte økt konkurranse i regionen og utnytte størrelsen til å bli hovedbanken for flere virksomheter, kunder og partnere i Baltikum, sier Head of Baltic Division i DNB, Mats Wermelin.Nordea og DNB vil ha lik stemmerett i den integrerte banken, mens det økonomiske eierskapet fordeles i henhold til enhetenes relative egenkapitalverdi ved sluttføring av transaksjonen.Transaksjonen er avhengig av myndighetenes godkjennelse og betingelser, og er ventet å bli sluttført rundt andre kvartal 2017.Les hele meldingen her.

dnb
nordea
baltikum
estland
latvia
litauen
Nyheter
Børs