En kjøpsanbefaling - en salgsanbefaling

Investtech rykker ut med en kjøpsanbefaling. Samtidig advares det mot en investering.

Børs

I tirsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Nordic Nanovector mens Bionor Pharma får en salgsanbefaling.- Nordic Nanovector viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Etter en periode med sidelengs utvikling der investorene har vært avventende, kommer det nå flere kjøpere inn og kursen viser på nytt en positiv tendens. Videre oppgang innenfor trenden indikeres. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Det ligger støtte ved ca. 23,40 kroner og motstand ved ca. 27,70 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Bionor Pharma sluttet på 54 kroner etter en nedgang på over fem prosent. Aksjen ligger i en fallende trend og har brutt tidligere støttenivåer. Videre nedgang innenfor trenden signaliseres. Med en gjennomsnittlig kursendring pr måned på 38 prosent, er risikoen høy. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.

investtech
børs
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse