En kjøpsanbefaling - en salgsanbefaling

Investtech rykker ut med en kjøpsanbefaling. Samtidig advares det mot en investering.

Børs

I torsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i XXL mens Fred. Olsen Energy får en salgsanbefaling.- XXL ASA ligger i en stigende trend på kort og mellomlang sikt og videre positiv utvikling indikeres. Stigende trender indikerer at sportskjeden er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er økende. Kursen har den siste måneden brutt opp gjennom tidligere motstand ved 100 kroner og utløst et positivt signal. Ved reaksjoner tilbake ligger det nå støtte ved dette nivået. Det ligger ingen motstand over dagens nivå på mellomlang sikt. Aksjen er negativ på innsidehandler etter at to nøkkelpersoner solgte aksjer i mai, men dette vektlegges lite i totalvurderingen. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Fred. Olsen Energy har vist en negativ utvikling etter salgssignaler fra flere formasjoner. Kursen har dessuten brutt ned gjennom gulvet i en fallende trendkanal, noe som indikerer en sterkere falltakt fremover. Negativ volumbalanse bekrefter den svake utviklingen og indikerer en økende usikkerhet blant investorene. Det ligger ingen synlig støtte under dagens kurs. Aksjen er positiv på innsidehandler. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.

investtech
børs
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse