Forskningssjef: Følg med på disse aksjene

Børs

I tirsdagens rapport fra Investtech ber forskningssjef Geir Linløkken investorer om å følge med på utviklingen i TGS Nopec og Wilh. Wilhelmsen.- TGS Nopec Geophysical tester taket i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Samtidig er det motstand ved 140-146 kroner, der aksjen har vendt ned flere ganger den siste måneden. Samtidig er det gitt kjøpssignal fra en rektangelformasjon og aksjen viser en positiv volumbalansen. Brudd over motstanden ved 146 kroner vil gi et positivt signal, mens brudd under støtten ved 135 kroner vil være negativt. Vurdering: Watch, sier Linløkken.- Wilh. Wilhelmsen ligger i en svakt fallende eller nær sidelengs trend på mellomlang sikt. En videre utvikling innenfor trendkanalen indikeres. Aksjen har et klart støttenivå ved den tidligere bunnoteringen ved cirka 18 kroner. Samtidig er det motstand ved cirka 24-26 kroner. På kort sikt er trendbildet negativt, og en svak utvikling indikeres. På lengre sikt indikeres derimot en videre sidelengs utvikling mellom omtrent 18 og 24-26 kroner. En mulig strategi kan dermed være å kjøpe nær støtten ved 18 kroner og selge ved 24-26 kroner. Et mellomstort innsidekjøp på begynnelsen av året indikerer at de fundamentale utsiktene, i hvert fall da, var gode. Vurdering: Watch, avslutter forskningssjefen.

investtech
geir linløkken
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse