Forskningssjef: Følg med på disse aksjene

Børs

I onsdagens rapport fra Investtech ber forskningssjef Geir Linløkken investorer om å følge med på utviklingen i DNO og Statoil- DNO har gått sidelengs de siste tre-fire månedene og brutt den stigende trenden på mellomlang sikt. Aksjen har motstand ved cirka 9,80 kroner og støtte ved cirka 8,30 kroner. En sluttkurs over 9,80 vil utløse et sterkt kjøpssignal i aksjen, mens brudd under 8,30 vil utløse et salgssignal. Det legges lite vekt på kjøpssignalet fra den lille rektangelformasjonen, som ble utløst tirsdag, da formasjonen er skjev og volumutviklingen er svakt negativ. Vurdering: Watch, skriver Linløkken.- Statoil har tatt seg noe opp igjen etter det kraftige fallet de siste ukene. Kursen tester gulvet i den stigende trendkanalen og støtten/motstanden mellom cirka 130 og 140 kroner. Kursbildet tyder på stor usikkerhet og en avventende holdning hos investorene, og det gis ingen klare signaler om videre retning. Konklusjonen blir nøytral. Vurdering: Watch, avslutter Linløkken.

geir linløkken
investtech
børs
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse