Gulf Keystone om budet fra DNO

Styret i Gulf Keystone har nå uttalt seg om fredagens bud på selskapet fra Kurdistan-konkurrent DNO.

Foto: DNO
Børs

Oljeselskapet DNO meldte fredag morgen at de har lagt inn bud på Kurdistan-konkurrenten Gulf Keystone Group.Styret i Gulf Keystone har ifølge TDN Finans vurdert tilbudet fra DNO, og merker seg at tilbudet er betinget av suksessfull gjennomføring at Gulf Keystones pågående restrukturering av balansen.«Styret har konkludert med at fullføring av restruktureringen best tjener våre interessenter, og vi vil ikke delta i noen ekstra prosess som kan forårsake at selskapet blir distrahert fra dette målet. Selskapet har svart DNO tilsvarende», heter det i en melding.Styret oppfordrer videre aksjonærene til å stemme for å øke aksjekapitalen, i henhold til restruktureringsforslaget, slik at denne kan vedtas på selskapets ekstraordinære generalforsamling 5. august.

dno
gulf keystone petroleum
kurdistan
Nyheter
Energi
Børs