Hugo Games med overtegnet emisjon

Hugo Games har mottatt om lag 35 millioner tegninger i sin fortrinnsrettsemisjon.

Skjermbilde fra nettsiden til Hugo Games
Børs

En foreløpig opptelling viser at Hugo Games har mottatt om lag 35 millioner tegninger av 20 millioner tilgjengelige aksjer i sin fortrinnsrettsemisjon, opplyses det i en melding.Det tilsvarer en overtegning på cirka 75 prosent.Bruttoprovenyet fra emisjonen vil være på 30 millioner kroner.Det endelige resultatet av emisjonen er ventet å bli publisert senere i dag.Les hele meldingen her.

hugo games
Nyheter
Børs