Kontraktsrush for Farstad Shipping

Farstad Shipping ASA melder om flere befraktningsavtaler.

Børs

BG Tanzania har inngått kontrakter for PSV Far Skimmer, PSV Far Starling og PSV Far Sitella i forbindelse med selskapets boreaktiviteter utenfor kysten av Tanzania.Forventet oppstart av kontraktene vil være i oktober 2016, med varighet på en brønn og med opsjon på ytterligere fire brønner.I samme meldingen opplyser Farstad Shipping at et internasjonalt oljeselskap har forlenget kontrakten med PSV Far Spica til 1. mars 2017, og med mulighet for ytterligere forlengelse på inntil syv måneder.I tillegg har PSV Far Scotsman oppnådd en kontrakt hos samme kunde med varighet frem til 1. mars 2017.Forventet oppstart for begge kontraktene vil være i oktober 2016.De kommersielle betingelsene i avtalene holdes konfidensielt mellom partene.- Kontraktene viser at vår PSV 08 serie er attraktiv både innen letevirksomhet og oljeproduksjon i ulike geografiske områder, og vi setter stor pris på den tilliten våre kunder viser Farstad Shipping i dagens utfordrende markedssituasjon, sier konsernsjef Karl-Johan Bakken i Farstad Shipping ASA.

farstad shipping
Nyheter
Børs