Mindre rødt fra Sevan Marine

Sevan Marine - Foto: selskapet

Sevan Marine fikk et resultat før og etter skatt på 11,6 millioner dollar i 2. kvartal 2016, mot minus 39 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 0,22 dollar, mot minus 0,74 dollar ved samme korsvei i fjor.Driftsresultatet ble minus 0,4 millioner dollar, mot minus 3,1 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 16,9 millioner dollar, sammenlignet med 15,5 millioner dollar i 2. kvartal 2015.Her er rapporten


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker