Mistanke om ILA ved Salmar-lokaliteter

Det er mistanke om ILA ved to lakselokaliteter nord i Frøya kommune i Sør-Trøndelag.

Foto: Scanpix
Børs

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitetene 14042 Kattholmen og 30437 Kattholmen II ved Mausund, nord i Frøya kommune i Sør-Trøndelag, meldte Mattilsynet fredag, ifølge TDN Finans.Lokalitetene drives av Salmar Farming AS, som varslet Mattilsynet 27. juli om mistanke om ILA etter prøvetaking.Alle anlegg i observasjonssonen prøvetas månedlig. Det var prøvetaking på lokalitet 14042 Kattholmen som avdekket mistanken om ILA, opplyses det."Lokalitetene ligger tett sammen, og drives med samme utstyr og mannskap.Begge er derfor mistenkt smittet. Lokalitetene ligger i kontrollområdet for ILA som ble opprettet etter utbrudd av ILA på to lokaliteter i Frøya i april", heter det.Mattilsynet skal på inspeksjon ved anlegget for å ta ut prøver for å bekrefte diagnosen."Kattholmen I og II ligger i et oppdrettstett område med mange lokaliteter og mye fisk i sjøen. Fisken i området er satt ut våren 2015 og planlegges slaktet i løpet av høsten. For å hindre smittespredning blir lokalitetene pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot å ta fisk ut av eller inn til lokaliteten. Alle som ferdes og driver aktivitet i området må vise nødvendig aktsomhet, slik at risiko for spredning av sykdom minimaliseres", heter det.Dersom mistanken bekreftes vil lokalitetene pålegges utslakting innen en kort frist, og grensene for kontrollområde for ILA vil bli endret.

salmar
laks
ila
Nyheter
Børs