Myrseth: Tre faktorer vil bestemme utviklingen på Oslo Børs

Brian Cliff Olguin
Børs

I skrivende stund står hovedindeksen på Oslo Børs i 614,25 poeng, opp 0,24 prosent. Det betyr at oppgangen hittil i år er på 0,65 prosent mens hovedindeksen er ned 3,83 prosent det siste året.Det store spørsmålet er hva som vil skje fremover.Ifølge investeringsdirektør Stig Myrseth i Dovre Forvaltning avhenger det utelukkende av tre variabler: selskapsresultatene, risikopremier og risikofrie renter.På Oslo Børs heller han mot at oppsiden er større enn nedsiden i selskapsresultatene. Dette tilkjennegis av at oljeprisen etter alle solemerker har passert bunnen.- Risikopremien er meravkastningen som aksjer gir i forhold til sikre obligasjoner. Normalt er siste fase av oppgangsmarkeder drevet av krympende risikopremier. På Oslo Børs har imidlertid ikke risikopremien falt nevneverdig de siste årene. Den er for tiden på 5,7 prosent, noe som er på linje med det historiske snittet, skriver Myrseth i den siste ukerapporten.Til sammenligning bunnet risikopremien ut på 1,9 prosent i 2007 mens den var negativ under dotcom-boblen.Myrseth heller derfor mot at det er mer sannsynlig med en nedgang enn oppgang i risikopremien. For hvert prosentpoeng premien krymper, mener han at aksjekursene skal opp ca. 16 prosent alle andre ting likt.Investeringsdirektøren innrømmer at han er mer usikker på den risikofrie renten. Stiger lange statsrenter, vil det kunne utligne drahjelpen fra både bedre selskapsresultater og fallende risikopremier. I et slikt scenario kan også en reversering av de siste års bransjetrender ventes.- Personlig heller jeg mot at rentene vil holde seg lave en stund til. I så fall kan det være lønnsomt å eie aksjer på Oslo Børs ettersom både reduserte risikopremier og bedre selskapsresultater kan trigge en videre oppgang, avslutter Myrseth.

stig myrseth
dovre forvaltning
børs
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse