Øyner perfekt storm i laks - to aksjer unngår sløyekniven

Analytiker spår kraftig prisfall.

Børs

En av Norges fremste sjømatanalytikere, Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets, nedgraderer hele sektoren i en analyse med navnet «A perfect storm is brewing».- Etter et kvartal med betydelig underskuddstilbud fra Norge, står vi på terskelen av den største, sekvensielle volumoppbyggingen siden 2011. Denne oppbyggingen vil rette seg mot markeder med sviktende etterspørsel og svakere absorberingsevne, skriver han.Spår kraftig prisfallHan spår et prisfall på hele 40 prosent fra toppen, og et volatilt prismønster de kommende månedene. Giskeødegård hever sine estimater for tilbudet på verdensbasis med to prosent, noe som igjen har fått ham til å senke estimerte laksepriser for 2017 og 2018 med to kroner kiloen, til hhv. 53 og 50 kroner kiloen.2016-estimatet på 58 kroner kiloen holdes derimot uendret.Nordea løfter også sine kostnadsestimater med én krone til 32 kroner kiloen.Giskeødegård påpeker at norske lakseoppdrettere har drevet på 5-6 prosent under full kapasitet grunnet lusproblemer i 2015, noe som har forårsaket det massive underskuddstilbudet, spesielt i juni og juli.- Vi estimerer at biomassesituasjonen i Norge har snudd fra minus fire prosent i mai til pluss fire prosent nå i august, og at månedlig slaktevolum vil øke fra 82.000 tonn i juli opptil 120.000 tonn i september, skriver han.- Mister hylleplassAnalytikeren forteller om en nylig rundreise på europeiske butikker, der han fikk bekreftet at laks har mistet hylleplass og at høyere salgspriser for røkte hvitfiskprodukter fyller tomrommet. På ferskvaresiden har han observert et større innslag av lokalprodusert oppdrettsørret og en massiv markedsføring av reker på steder der laksen tidligere har vært.- Vi har knapt nok sett noen form for markedsføring eller priskampanjer på laks, og prisnivået på fileter (25-30 euro kiloen) var dobbelt så høyt som i 2013-15. Vi frykter at absorberingsevnen i europeisk detaljhandel fikk et kraftig tilbakeslag i 1. halvår 2016, skriver Giskeødegård.Han frykter også at den svakere absorberingsevnen, kombinert med den store volumoppbyggingen, vil ha den samme effekten som styrtregn etter langvarig tørke.- Markedet vil trenge 3-12 uker på å absorbere volumene fullt ut. Samtidig ser vi risikoen for overskuddstilbud og et bratt prisfall, skriver Nordea-analytikeren.Basert på dette nedgraderer altså Giskeødegård de fleste selskaper til hold eller salg (fra kjøp).Duo slipper unnaDe eneste aksjene som slipper unna sløyekniven er Bakkafrost og Grieg Seafood, som forblir analytikerens toppvalg med kursmål på hhv. 360 og 70 kroner. Kursmålene er da kuttet fra hhv. 375 og 85 kroner.Norway Royal Salmon får hardest medfart, og nedgraderes fra kjøp til selg. Kursmål jekkes ned fra 150 til 130 kroner. Aksjen faller 4,1 prosent til 129 kroner så langt i mandagens handel på Oslo Børs.Marine Harvest, Lerøy Seafood, Salmar og Austevoll Seafood nedgraderes alle fra kjøp til hold.Kursmålet kuttes fra 200 til 150 kroner i Marine Harvest, fra 490 til 430 kroner i Lerøy Seafood, fra 340 til 275 i Salmar og fra 85 til 75 kroner i Austevoll Seafood.Giskeødegårds toppvalg, Bakkafrost og Grieg Seafood, slipper ikke unne rødfargen på Oslo Børs mandag.Førstnevnte faller 3,4 prosent til 302,70 kroner, sistnevnte 5,0 prosent til 52,75 kroner.Nordea Markets øyner dermed en oppside i de to aksjene på hhv. 19 og 33 prosent.Ellers faller Marine Harvest 3,5 prosent til 133,50 kroner, Lerøy Seafood 4,2 prosent til 383 kroner, Salmar 6,4 prosent til 237 kroner og Austevoll Seafood 4,5 prosent til 69,25 kroner.Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest. 

laks
kolbjørn giskeødegård
lakseprisen
nordea
Nyheter
Aksjeanalyse
Sjømat
Børs
Aksjeanalyse