Optimistiske innsidere laster opp med aksjer

Vi opplever nå den høyeste innsideroptimismen på flere år.

Børs

Nøkkelpersoner i norske selskaper hamstrer aksjer i egen virksomhet, viser en fersk rapport fra Investtech.- På årsbasis er det den høyeste optimismen blant innsiderne siden 2012. Hele 83 prosent av handlene utført av innsidere i norske selskaper er kjøp. Det viser at de fleste innsidere ser oppside i egne aksjer, og anser det som et bedre sted å være enn å ha pengene i banken, sier Geir Linløkken, forsknings- og analysesjef i Investtech, til Finansavisen.Investtechs innsiderbarometer baserer seg på at direktører, styremedlemmer og andre som sitter i nøkkelposisjoner i selskapene har førstehåndskunnskap om økonomi, drift og markedsutsikter om eget selskap, og dermed kjøper aksjer på et gunstig tidspunkt.- Når disse kjøper aksjer og satser egen privatøkonomi på at aksjen skal stige, ser vi det som en indikasjon på at selskapet har gode utsikter fundamentalt sett. De ville ikke ha satset egne sparepenger om de ikke trodde aksjekursene skulle stige, sier Linløkken til Finansavisen.Hele 98 prosent av transaksjonene den siste måneden er kjøp.Dovre Forvaltning driver fondet Dovre Inside Nordic, som investerer i nordiske børsnoterte selskaper hvor det har vært signifikante innsidekjøp den siste tiden. Forvalter og investeringsdirektør Stig Myrseth baserer seg på finansteori som tilsier at insiderne har en informasjonsfordel, og at denne gruppen over tid skal gjøre det bedre enn gjennomsnittsinvestoren.Siden oppstarten i 2012 har Dovre Inside Nordic gjort det cirka 35 prosent bedre enn referanseindeksen, og andelsverdien er opp 105 prosent. Ifølge Finansavisen har fondet slått referanseindeksen i fire av de fem årene det har eksistert.- Jeg som forvalter kan imidlertid ikke ta æren for de gode resultatene. Jeg har kun vært en dum apekatt som slavisk har fulgt innsiderne i Norden. Forvaltningsresultatene underbygger imidlertid troen min på at innsiderne vet best – også på børsen, sier Myrseth til Finansavisen.Finansavisens egen innsideportefølje kan også vise til gode resultater basert på en lignende metodikk. Porteføljen har slått indeks hele 18 av 20 år siden oppstart i 1996. Innsideporteføljen kan også vise til gode resultater hittil i 2016, med solid ledelse over hovedindeksen.

innsideporteføljen
investtech
dovre forvaltning
børs
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse