Prosafe oppdaterer

Prosafe slipper flåteoppdatering.

Prosafe hadde en utnyttelsesgrad på 41 prosent for sine rigger i 2. kvartal 2016, heter det i en kvartalsdriftsoppdatering fredag, ifølge TDN Finans.I oppdateringen kan man se en oversikt over alle riggenes aktivitet.TDN skriver at «Safe Boralis» har begynt kontrakter med «Talisman Sinopec» i UK midt i mars og hadde kontrakt gjennom hele kvartalet. Safe Zephyrus» ble levert fra verftet i 1. kvartal 2016 og begynte en kontrakt med Det norske i Norge sent i juli.Videre begynte «Safe Scandinavia TSV» på kontrakt i midten av mars med Statoil i Norge. Borevirksomheten startet i begynnelsen av april fast kontraktsperiode frem til juli 2018.Både «Safe Concordia» og «Safe Caledonica» var på kontrakt hele kvartalet, mens «Regalia» begynte en kontrakt med Shell i UK sent i mai.«Safe Bristolia» hadde en kontakt med BG Group i midten av mai for to måneder og er nå i opplag, fremgår det av meldingen.«Safe Notos» ventes å ankomme Brasil tidlig i 4. kvartal 2016. Den utvidede kontrakten med Petrobras er nå på tre år pluss 222 dager og den samlede kontraktsverdien er 189 millioner dollar.«Safe Astoria» ligger i kalt opplag i Indonesia.«Safe Lancia» ligger i kaldt opplag i USA. «Safe Regency» blir mobilisert til for opplag i Curacao.«Safe Britannia» (i juni), «Jasminia» og «Safe Hibernia» (i august) er alle blitt levert til skraping.«Safe Zephyrus» og «Safe Notos» er ikke inkludert i utnyttelsesgraden for første kvartal, opplyses det.


Les også