Rem Offshore har inngått avtale med lånegivere

Rem Offshore og lånegivere har nå inngått en standstillavtale.

Børs

Rem Offshore og et flertall av selskapets långivere inngikk 28. juli en standstillavtale, opplyses det i en melding.I henhold til avtalen har lånegiverne blant annet blitt enige om en utsettelse av all amortisering av selskapets og datterselskapenes forfall i perioden 1. juli til 12. september 2016.Torsdag morgen ble det meldt at de to rederiene Solstad Offshore og Rem Offshore fusjonerer . Dermed får Kjell Inge Røkkes Aker, som er hovedaksjonær i Solstad, det som de vil.Tidlig i forrige uke ble det kjent at Aker hadde kjøpt seg opp i Rem Offshores ene obligasjonslån. De satte dermed en stopper for restruktureringsforslaget  i selskapet, og kom med et alternativt forslag om en fusjon med Solstad.Les hele meldingen her.

rem offshore
Nyheter
Børs