Skal hente minst 165 millioner kroner

toppsjef, biotek, sunnmøring

Hofseth BioCare vil nå gjennomføre en emisjon.

Hofseth BioCare vil nå gjøre en emisjon på minimum 165 million kroner, til en tegningskurs på 1,50 kroner per aksje, opplyses det i en melding.Emisjonen er ifølge selskapet en del av rekapitaliseringsplanen i det pågående Turnaround-prosjektet, som omfatter ombygging av Midsundfabrikken, for ytterligere å forbedre produksjonsprosessen, øke produksjonskapasiteten og redusere enhetskostnadene."Ombyggingsprosessen er ventet å være ferdig i september 2016 og selskapet planlegger deretter å trappe opp produksjonsvolumet betraktelig. Gjennomføringen av disse tiltakene forventes å gi selskapet en konkurransedyktig kostnadsbase per produktenhet, som muliggjør bulksalg av overskytende volumer til fôr- og kjæledyrsnæringen. Som tidligere annonsert, har selskapet allerede inngått avtaler for store volumer", heter det i meldingen.Emisjonens minimumsbeløp på 165 million kroner er allerede tegnet, og mer enn 2/3 av aksjonærene har gitt fullmakt til å stemme for forslaget på den kommende ekstraordinære generalforsamlingen.Ifølge meldingen vil emisjonen bestå av tre elementer; En kontantemisjon på minst 59 millioner kroner mot Alliance Seafoods, tilbakekjøp av alle utestående obligasjoner ved å utstede nye aksjer verdt cirka 75,3 millioner kroner basert på tegningskursen, samt at minimum 30,7 millioner kroner tegnes av enkelte kreditorer til selskapet.Emisjonen vil føre til en utvanning av eksisterende aksjonærer som ikke deltar i emisjonen på cirka 47 prosent. Styret vil foreslå en reparasjonsemisjon opp til 20 millioner kroner for å begrense utvanningseffekten av emisjonen.Les hele meldingen her.