Solselskapet kan bli tatt av børs

Trina Solar har inngått en fusjonsavtale med Fortune Solar Holdings, der Trina Solar blir kjøpt av et investeringskonsortium.

Børs

Kontanttransaksjonen impliserer ifølge TDN Finans en verdsettelse av Trina Solars aksjekapital på om lag 1,1 milliarder dollar.Fusjonen ventes å være fullført i løpet av første kvartal 2017. Dersom fusjonen gjennomføres blir Trina Solar et privat selskap, og delistes fra NYSE. 

solenergi
Nyheter
Børs