Storm Real Estate i pluss

Underskudd ble til overskudd for Morten Astrup.

Storm Real Estate melder om et resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 0,23 millioner dollar i 2. kvartal 2016, mot minus 6,76 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble pluss 0,01 dollar, mot minus 0,37 dollar ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble minus 0,30 millioner dollar, sammenlignet med minus 7,75 millioner dollar året før.Driftsresultatet ble pluss 0,57 millioner dollar, mot minus 7,65 millioner dollar året før.Netto driftsinntekter beløp seg til 1,57 millioner dollar, sammenlignet med 2,85 millioner dollar i 2. kvartal 2015.Regnskapet er godskrevet med 0,2 millioner dollar i verdiendring på investeringseiendommer, mot en belastning på 7,65 millioner dollar i samme periode i fjor.Her er rapporten og presentasjonen.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker