Svak makro fra statene

Empire manufacturing-indeksen kom inn langt under konsensus.

Data fra New York Federal Reserve viser ifølge TDN Finans at Empire Manufacturing-indeksen falt til -4,21 i august, fra ikke-reviderte +0,55 måneden før. Bloomberg-estimater viser ifølge nyhetsbyrået atdet på forhånd var ventet en indeks på +2,00.Indeksen fremkommer ved at sentralbanken i staten New York hver måned stiller en del spørsmål til en rekke av delstatens vareprodusenter om situasjonen i dag og seks måneder frem i tid.Empire Manufacturing er hver måned den første regionale undersøkelsen om forventningene til de amerikanske innkjøpssjefene. Indeksen ble første gang publisert i april 2002, men Fed har data tilbake til juli 2001.


Les også