Underskuddet større enn ventet

Det amerikanske handelsunderskuddet var skuffende stort i juni.

Børs

Den amerikanske handelsbalansen endte i juni på minus 44,5 milliarder dollar.Det var ventet et handelsunderskudd på 43,0 milliarder dollar, ifølge estimater fra Bloomberg.Forrige måneds balanse ble noe revidert fra et underskudd på 41,1 milliarder dollar, til 41,0 milliarder dollar.

usa
handelsbalanse
Nyheter
Makro
Børs