Viktige makrotall omtrent som ventet

Tall for private inntekter og forbruk kom inn som ventet.

Foto: AP
Børs

Private inntekter og forbrukTall fra amerikanske statistikkmyndigheter offentliggjort mandag viser ifølge Bloomberg News og TDN Finans at privat forbruk i USA steg 0,3 prosent på månedsbasis i juli 2016. Dette er i tråd med forventningene.Samtidig ble forbruket i foregående måned revidert fra en oppgang på 0,4 prosent til en oppgang på 0,5 prosent.Private inntekter steg som ventet 0,4 prosent på månedsbasis i juli. Inntektene i foregående måned ble revidert fra en oppgang på 0,2 prosent til en oppgang på 0,3 prosent.Kjerne-PCEKjerne-PCE i USA steg 0,1 prosent i juli 2016, mot en oppgang på 0,1 prosent måneden før. På årsbasis var oppgangen på 1,6 prosent.Bloomberg-estimater viste ifølge TDN Finans at det åå forhånd var ventet en oppgang på 0,1 prosent i kjerne-PCE på månedsbasis, mens årsveksten var ventet til 1,5 prosent.PCE-deflatoren var opp 0,8 prosent på årsbasis, mens den var uendret på månedsbasis. Begge tallene var i tråd med forventningene. 

makrotall
Nyheter
Makro
Børs