Vil til Oslo Børs

Søknaden sendes i dag.

Eivind Yggeseth
Børs

 Cxense godkjente i går en søknad om overføring fra Oslo Axess til hovedlisten på Oslo Børs, går det frem av en børsmelding fredag.Søknaden vil bli sendt til Oslo Børs i dag, 5. august 2016.

cxense
oslo børs
oslo axess
Nyheter
Børs