I mandagens rapport fra Investtech anbefaler analytiker Asbjørn Taugbøl kjøp av aksjer i Nel og Kongsberg Gruppen.- Nel går tilnærmet sidelengs på mellomlang sikt, men viser en positiv utvikling på kort sikt. Kursen har brutt opp gjennom taket av den stigende trenden, noe som tyder på økt optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Volumbalansen er positiv. Dette styrker aksjen ytterligere på kort sikt. Det ligger motstand ved 2,86 kroner, mens det er støtte ved 1,90 kroner. Aksjen er positiv på innsidehandler etter at CFO Bent Mathias Skisaker kjøpte aksjer for omlag en halv million kroner i begynnelsen av september. Vurdering: Svak kjøpskandidat, skriver Taugbøl.- Kongsberg Gruppen har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal og har samtidig utløst et kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 130 kroner. Videre oppgang til 150 kroner eller mer er signalisert. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Ved reaksjoner tilbake ligger det støtte ved ca. 131 kroner, og et brudd på dette nivået vil nøytralisere kjøpssignalet. Vurdering: Svak kjøpskandidat, avslutter Taugbøl.