Borregaard har besluttet å investere 63 millioner kroner i et prosjekt som omfatter oppgradering av en bioetanolfabrikk, samt en fasilitet for fangst og lagring av biogass, går det frem av en børsmelding fredag.Prosjektet har mottatt støtte fra Enova på 18,9 millioner kroner.Oppstart er i 2. halvår 2016. Ombyggingen av bioetanolfabrikken skal etter planen ferdigstilles i 2017, biogassfasiliteten i 2018.Odin Norge er største aksjonær i Borregaard, med 7,25 prosent av aksjene.