– Det kommer til å bli en katastrofe for næringen

Gründer og sjef i Firda Seafood, Ola Braanaas er livende redd for å få en bølge av oljerelatert tankegang inn i laksenæringen.

Publisert 21. sep. 2016 kl. 09.04
Oppdatert 21. sep. 2016 klokken 09.16
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 297 ord
– Den store kostnadsdriveren i laksenæringen er luseutfordringen, som vi har slitt med i flere år, sier oppdretter og sjef i Firda Seafood, Ola Braanaas. Han er aktuell i TV-serien «Oppdretterne».Må få has på lusaÅrsaken er en kombinasjon av at selve lusebehandlingen er kostnadskrevende, og at de i forbindelse med behandling ser tilveksttap og økt dødelighet.– Det gir en kraftig økning i kostnadene, kommenterer Braanaas og fortsetter;– Luseutfordringen er noe vi er nødt til å løse.– Vi kan ikke bare lene oss tilbake og være komfortable med at markedet skal dekke inn alt, som understreker at målet er at selskapet skal ned i kostnader. Det er feil at det går oppover. Vi skal jo styrke konkurransekraften vår, tilføyer Braanaas.–Ville være en katastrofe– Mange har inntrykk av at det i gode tider er lett å miste fokus på kostnader. Er du av samme oppfatning?– Nei, kostnadsfokus er det viktigste, sier Braanaas og forklarer det slik;– Inntektene har vi for så vidt ingen styring på. Vi lever i en fri verden, fritt marked og vi lever i et spotbasert marked. Vi selger der hver uke – fra uke til uke, så vi vet ikke hva lakseprisen blir der neste år. Det eneste vi på en måte kan forholde oss til er kostnader.Han mener at hvis man vet man er god på kostnader og man har lave kostnader, så vet man også at man vil stå trygt i det når det kommer vanskeligere tider, sier Braanaas og fortsetter;– Hvis du mister fokus på kostnader i den næring her, da er du ute og kjøre. Så vi er jo livende redd for at vi skal få en bølge av oljerelatert tankegang inn i denne næringen, for det kommer til å være en katastrofe for næringen.