DNB Markets tar i dagens aksjerapport tak i Borregaard, som avholder kapitalmarkedsdag tirsdag neste uke.- Vi venter at ledelsen vil benytte anledningen til blant annet å gi en oppdatering av status i forbindelse med Exilva-prosjektet. Et besøk på anlegget og en oppdatering av markedsutsiktene står på programmet for dagen. Markedspotensialet for dette prosjektet er etter vårt syn svært godt og en vellykket realisering vil på mellomlang sikt kunne bidra til å løfte inntjeningen betydelig, skriver meglerhuset.Selv om selskapet ser ut til å være først ute, påpeker DNB Markets at også andre aktører med tilsvarende prosjekter.- Det vil derfor i tillegg være interessant å høre ledelsens syn på markedsposisjonen. Videre vil fokus i etterkant kunne bli rettet mot JV-et med Rayonier samt blant annet BALI-prosjektet, heter det videre.Borregaard inngår for øvrig i DNBs portefølje av anbefalte aksjer, og med kjøpsanbefalingen følger et kursmål på 75 kroner.Aksjen stiger 1,1 prosent til 68,25 kroner i fredagens handel på Oslo Børs.