DOF selger skip til nytt Akastor JV

Akastor inngår joint venture med japanske Mitsui, og kjøper skip fra DOF Subsea.

Hentet fra DOF ASAs hjemmeside.

Akastor ASA har i dag sendt ut en børsmelding med informasjon om etablering av at 50/50 joint venture selskap mellom datterselskapet AKOFS Offshore AS og japanske Mitsui Co. Ltd. Sistnevnte er ifølge meldingen et ledende japansk trading og investeringsselskap.Det nye selskapet vil blant annet erverve skipet Skandi Santos etter avtale med DOF Subsea Rederi AS.Salget av skipet frigjør ifølge en annen børsmelding fra DOF 350 millioner kroner i likviditet etter dekning av kostnader og tilbakebetaling av gjeld.DOF Subsea Rederi AS har eid skipet siden dets levering i 2009. Skipet har siden da tjenestegjort under en bareboat leiekontrakt med nevnte AKOFS, som er et selskap i Akastor-gruppen.DOF Subsea ROV AS, et datterselskap i DOF Subsea-gruppen, vil fortsette å eie og forsyne skipet med ROVer, og dets søsterselskap DOF Subsea Brasil Servicos Ltda. vil fortsette å utføre ROV-tjenester om bord i Skipet, alt i samsvar med skipets kontrakt med Petrobras.Gjennom transaksjonen vil AKOFS få en kontantgevinst på 66 millioner dollar. Det årlige bareboat-charteret og relaterte kostnader vil øke til 8,5 millioner dollar for den gjenværende kontraktsperioden.Transaksjonen vil gi en regnskapsmessig gevinst på om lag 19 millioner dollar for Akastor, tilsvarende halvparten av gevinsten ved salget på 38 millioner dollar. Dette blir regnskapsført i 4. kvartal 2016.Avtalen om salg av skipet til Akastor JV er med forbehold om godkjennelse fra Petrobras og andre godkjennelser og vilkår, som forventes klarert i løpet av 4. kvartal 2016.Arctic Securities er finansiell rådgiver og BA-HR er juridisk rådgiver for Akastor. Clarksons Platou Securities er finansiell rådgiver for Mitsui & Co., Ltd.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker