Sertifiseringen er en industristandard som bekrefter kvaliteten i selskapets produksjonsprosess og evne til å møte kundenes krav, heter det i børsmeldingen.Thinfilm har dessuten tatt steg for å utvide salg og forretningsutviklingen i Kina. Utvidelsen innebærer at selskapet kan gi lokal produksjonsstøtte og bedre mulighetene til å drive med forretninger i regionen.Selskapet har også signert en leieavtale for en produksjonsfasilitet i USA, som de overtar i oktober. Dette gjør selskapet i stand til å oppskalere produksjonen, vises det til.