Forbedring for industrien i New York

NY Empire State Manufacturing-indeksen gjorde et hopp i september, men er fortsatt under nullpunktet.

Empire State Manufacturing-indeksen steg fra -4,21 poeng i august til -1,99 poeng i september. Estimater innhentet av Bloomberg viste ifølge TDN Finans at det på forhånd var ventet en indeks på -1,00.Indeksen fremkommer ved at sentralbanken i staten New York hver måned stiller en del spørsmål til en rekke av delstatens vareprodusenter om situasjonen i dag og seks måneder frem i tid.Empire Manufacturing er hver måned den første regionale undersøkelsen om forventningene til de amerikanske innkjøpssjefene. Indeksen ble første gang publisert i april 2002, men Fed har data tilbake til juli 2001.Tall over null indikerer at aktiviteten i industrien ekspanderer.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også