Ledelsen i Statoil forbereder nå en utbytteemisjonen. Tegningskursen skal, i henhold til styrets vedtak 26. juli 2016, være lik volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs de siste to handelsdagene (8. og 9. september 2016) i tegningsperioden for utbytteemisjonen, fratrukket en rabatt på fem prosent.Den volumvektede gjennomsnittlige aksjekursen på Oslo Børs for de relevante handelsdagene var 133,23 kroner. Tegningskursen per aksje er dermed 126,57 kroner.Fredag sluttet aksjen på 130,60 kroner.For ADR-eiere (American Depositary Receipts) har den relevante USDNOK valutakursen blitt definert som gjennomsnittet av Norges Banks valutakurs de to siste dagene i tegningsperioden for Utbytteemisjonen. Den gjennomsnittlige valutakursen for de relevante datoene var 8,1732. Tegningskursen per ADR er dermed 15,49 dollar.