Gjensidige skal kutte 190 årsverk

Gjensidige Forsikring skal i 2017 krympe antall ansatte. Det gjøres også en rekke endringer i konsernledelsen.

Børs

Gjensidige Forsikring vil i løpet av 2017 vil selskapet redusere bemanningen med om lag 190 årsverk i stab- og støttefunksjoner i hele konsernet, opplyses det i en melding. "Det vil i tredje kvartal 2016 bli gjort en engangsavsetning på om lag 120 millioner kroner til dekning av restruktureringskostnader", skriver selskapet.- Målet er å unngå oppsigelser ved å tilby frivillige løsninger til medarbeidere, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i en kommentar.Fra 1. oktober 2016 vil det også bli gjort endringer i konsernledelsen."Samtidig iverksettes effektiviseringstiltak for å sikre en konkurransedyktig organisasjon som kan gjennomføre konsernets strategiske prioriteringer. Gjensidiges finansielle mål forblir uendret", heter det i meldingen.- Vi skal satse enda mer på å levere de beste digitale kundeopplevelsene i nordisk skadeforsikring. Samtidig skal vi styrke vår tilstedeværelse i det voksende markedet for person- og helseforsikringer, sier Baastad.Jostein Amdal blir ny finansdirektør (CFO) etter Catharina Hellerud, som fortsetter som konserndirektør, nå med ansvar for konsernområdet Analyse, Produkt og Pris.Amdal har ledet kapitalstyring og M&A de to siste årene, og har tidligere vært risikoansvarlig i konsernet.Martin Danielsen går ut av konsernledelsen for å lede Gjensidiges satsing på analytisk drevet forsikring, og vil rapportere til Hellerud.Krister Aanesen tiltrer som fungerende konserndirektør med ansvar for Privat-segmentet når Hege Yli Melhus Ask går i foreldrepermisjon. Aanesen har det siste året hatt ansvar forretningsstyring i Privat og har tidligere ledet selskapets avdeling for motorvognforsikring. Gjensidiges konsernledelse fra 1. oktober 2016: · Helge Leiro Baastad, konsernsjef· Jostein Amdal, finansdirektør (CFO)· Sigurd Austin, konserndirektør Skade· Cecilie Ditlev-Simonsen, konserndirektør Merkevare og Kommunikasjon· Mats C. Gottschalk, konserndirektør Næringsliv· Catharina Hellerud, konserndirektør Analyse, Produkt og Pris· Jørgen Ringdal, konserndirektør Konsernstab/Fellestjenester· Kim Rud-Petersen, konserndirektør Norden· Kaare Østgaard, konserndirektør Teknologi og Utvikling· Krister Aanesen, konserndirektør Privat (konstituert mens Hege Yli MelhusAsk har foreldrepermisjon)Les hele meldingen her.

gjensidige
Nyheter
Børs