Telenor ASA planlegger å selge 142.500.000 av sine aksjer i VimpelCom Ltd. Salget vil bli gjort gjennom et offentlig tilbud i USA av Telenors amerikanske depotaksjer (American Depository Shares) i VimpelCom, opplyser selskapet i en børsmelding mandag.Telenor eier rundt 580 millioner aksjer i VimpelCom, tilsvarende rundt 33 prosent av utestående aksjer. Aksjetransaksjonen kunngjort i dag utgjør 24,5 prosent av aksjene Telenor eier og 8,1 prosent av det totale antallet aksjer i VimpelCom.Selskapet har til hensikt å gi tilretteleggerne en opsjon på å kjøpe inntil 21.375.000 ytterligere aksjer til samme pris som i det offentlige tilbudet, fratrukket rabatter og kommisjon. Prisen VimpelCom-aksjene vil bli solgt for er ennå ikke fastsatt.Det opplyses videre at selskapet før prisen i det offentlige tilbudet fastsettes, også vurderer å utstede et treårig obligasjonslån som kan gjøres opp med aksjer i VimpelCom til en samlet verdi på inntil en milliard amerikanske dollar, med en premie på inntil 35 prosent.Tilbudet om obligasjonen vil bli rettet mot institusjonelle investorer utenfor USA og til ikke-amerikanske statsborgere. Tilbudet vil ikke rettes mot det norske markedet.Morgan Stanley, J.P. Morgan, Citigroup og Credit Suisse er tilretteleggere for Telenor i transaksjonen.Les hele meldingen!