Telenor-sjef Sigve Brekke Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Lanserer obligasjonslån på inntil én milliard dollar

Telenor med ferske nyheter torsdag morgen.

Telenor lanserer et treårig obligasjonslån på inntil 1.000.000.000 dollar med oppgjør i amerikanske depotaksjer (ADS) i VimpelCom Ltd, opplyses det i en melding.Hver depotaksje representerer ifølge meldingen en ordinær aksje i VimpelCom."Obligasjonene vil bli tilbudt gjennom en fremskyndet bookbuilding rettet mot institusjonelle investorer utenfor USA og til ikke-amerikanske statsborgere. Tilbudet vil ikke rettes mot det norske markedet", heter det i meldingen.Obligasjonene vil bli utsted gjennom Telenors datterselskap Telenor East Holding II AS og vil være garantert av Telenor ASA."Obligasjonene vil bli markedsført med en årlig kupong på 0,3750 - 0,8750 prosent, som betales halvårlig og etterskuddsvis. Obligasjonenes kurs ventes å ha en premie på 30 - 35 prosent over referanseprisen på aksjene, som vil være den kursen som settes i det parallelle offentlige tilbudet hvor Telenor selger VimpelCom-aksjer i USA", skriver Telenor.Kupong, vekslingskurs og premie for obligasjonene vil ifølge meldingen bli fastsatt etter den fremskyndede bookbuilding-prosessen, som ventes å finne sted i dag.Obligasjonene vil bli utstedt på 100 prosent av pålydende og vil, hvis de ikke løses inn, veksles inn, kjøpes eller kanselleres før tiden, bli løst inn på 100 prosent av pålydende ved forfallsdato."Ved oppgjør av obligasjonene kan Telenor levere deler av oppgjøret kontant i stedet for i aksjer, som nærmere beskrevet i obligasjonsvilkårene («Terms and Conditions»). Ved innløsning kan Telenor levere en kombinasjon av kontanter og inntil 150 prosent av aksjene som ligger til grunn for obligasjonen (avhengig av markedskursen på aksjene når obligasjonen løses inn)", heter det.Oppgjør forventes å finne sted på eller rundt den 21. september 2016, og det vil bli søkt om at obligasjonslånet noteres på børsen i Frankfurt (Freiverkehr) innen 90 dager etter oppgjør.I henhold til markedspraksis forplikter Telenor seg til å ikke selge aksjer i VimpelCom i en periode på 90 dager etter oppgjør.Les hele meldingen her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også