Lerøy Seafood Group fremsetter et pliktig tilbud på alle utestående aksjer i Havfisk ASA, samt et frivillig tilbud på alle utestående aksjer i Norway Seafoods Group AS. Dette opplyser selskapet i en børsmelding fredag, og viser til en børsmelding de sendte ut 31. august 2016, samt en børsmelding fra Oslo Børs som ble publisert i dag vedrørende godkjennelse av det pliktige tilbudsdokumentet.Lerøy byr 36,50 per Havfisk-aksje, altså samme prisen som ble betalt i transaksjonen som ble beskrevet i børsmeldingen og lik den høyeste betalte eller avtalte prisen betalt iseksmånedersperioden før tilbudsplikten inntrådte.Akseptperioden, som kan forlenges, løper fra 19. september til og med 17. oktober. I tillegg har Lerøy fremsatt et frivillig tilbud på alle aksjene i Norway Seafoods Group AS.Tilbudsprisen er 1,00 kroner per aksje. Dette er de samme prisen som ble betalt i transaksjonen beskrevet i børsmeldingen 31. august.Også for dette budet er akseptperioden fra 19. september 2016 til og med 17. oktober. Lerøy har engasjert DNB Markets og Pareto Securities som finansielle rådgivere og oppgjørsagenter i forbindelse med budene.