Mer laks i merdene

Den stående laksebiomassen var 4.000 tonn høyere ved utgangen av august 2016 enn samme måned for ett år siden.

Tall fra Sjømat Norge viser ifølge TDN Finans at den stående laksebiomassen ved utgangen av august 2016 var 641.000 tonn. Ved utgangen av august i fjor var den stående laksebiomassen 637.000 tonn. Oppgangen er dermed på en prosent. 2016-generasjonen var på 107.300 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 92.000 tonn for 2015-generasjonen samme måned året før.2015-generasjonen utgjorde 526.000 tonn pr august 2016, mot 541.000 tonn for 2014-generasjonen året før.2014-generasjonen utgjorde 7.000 tonn pr august 2016, mot 4.000 tonn for 2013-generasjonen året før.Snittvekten på generasjonene er identisk med snittvekten på sammenlignbare generasjoner for ett år siden.2014: 5,3 kg2015: 2,7 kg2016: 0,5 kilo


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også