AF Gruppen (AFG) er av Oslo kommune - Vann- og avløpsetaten innstilt som entreprenør for utførelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg, opplyses det i en melding.Arbeidet starter i november 2016, med forventet ferdigstillelse i mars 2020.Avtalen er ifølge meldingen en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til 450 millioner kroner.- Prosjektet passer godt for AF Gruppen. Det er kompliserte konstruksjoner som skal bygges, og det kreves god kompetanse for å lykkes med denne kontrakten. AF Gruppen har tidligere utført flere lignende oppdrag og vi ser frem til et konstruktivt samarbeid med kunden, sier AF Gruppen-sjef Morten Grongstad i en kommentar.