Deltakerne i Operas aksjeopsjonsprogram utøvde onsdag 1.170.725 opsjoner, hvorav 30.000 i kontanter, opplyses det i en melding.Betalingen har ifølge meldingen blitt satt basert på en salgskurs på 53,50 kroner.Ingen av primærinnsiderne løste inn opsjoner.Som følge av dette har Opera-styret, i henhold til fullmakten gitt av selskapets generalforsamling, vedtatt å øke selskapets aksjekapital med 22.814,50 kroner ved utstedelse av 1.140.725 aksjer til en kurs på 0,02 kroner.